Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit administron Sheshet & Parqet Rekreative, Veprën REJA, Parqet Memoriale, Zoo Park, Amfiteatrin, Parkun Olimpik, Bimësinë e Pyllit Orbital, Kurorën e Gjelbër, Pyjet & Kullotat, Aktivitetet në Natyrë në Bashkinë e Tiranës.