PALESTRA E HAPUR III

Këndin e tretë të forcës 3 përmban: 6 module force, 2 nga të cilat janë paralele; 1 stol rrethor betoni, 1 stacion biçiklete dhe 1 çezëm.