PALESTRA E HAPUR I

Këndi i Parë i Forcës në PMLAT përmban: 5 vegla statike dhe 1 paralele.